Letölthető kiadványaink

Bársony Mihály daloskönyv

A Bársony Mihály daloskönyv ide kattintva letölthető.

Bársony Mihály, a Népművészet Mestere születésének századik évfordulójára időzítettük ennek a gyűjteménynek a megjelentetését. Elsősorban a kerek évforduló okán, de legfőképp azért, mert szükség van rá! Nemcsak az országban egyre több helyen megjelenő népi hangszeres oktatásban vagy a táncházmozgalmon belül igénylik az ilyen kiadványokat, hanem ott is, ahonnan e dalok származnak. A XXI. század elején bizony szokatlan, de jóleső érzés megállapítani azt, hogy egy közösség nem felejtette el a múltját, újjáéleszti hagyományait, egészséges lokálpatriotizmussal rendelkezik. Márpedig Bársony Mihály szülőfalujában, Tiszaalpáron éppen ez történik manapság. Az óvónők áldozatos munkájától az iskolán keresztül a nyugdíjasklubok, a népdalkör, az önkormányzat, vagyis a település jó része többé-kevésbé számontartja helyi értékeit. Ebben a tudatosságban és összehangolt munkában rendkívül sokat segít az 1990-es évek végétől elindult Mihály Napi Tekerőlantos Találkozók megrendezése. A mára már nemzetközi hírű fesztivállá növekedett rendezvény alapgondolata a hagyományban gyökerezik. Szent Mihály napja körül zajlottak a kukoricafosztások, melyek során gyakran muzsikaszó, tánc is volt. Mindezek ismeretében érthető, hogy Bársony Mihály hagyatékának feldolgozását éppen az általa is játszott repertoár énekelt változatainak közreadásával kezdjük. Az 1970-80-as években rendkívül sok népzenegyűjtés, rádió- és tévéfelvétel készült Mihály bácsival, de ezek kivétel nélkül hangszeres felvételek. Ezek alapján csodálatosan megismerhető a tekerő-, klarinét- és citerajátékának stílusa, amely ma már alapját képezi a hazai népzenei oktatásnak. Viszont alig volt ismeretünk e dallamok énekes változatairól. Szerencsére a település hagyományőrzői mind a mai napig szívesen és rendszeresen éneklik ezeket a dalokat. Bársony Mihály 1989-es halálát követően, de főleg az ezredfordulótól, mikor a környék utolsó tekerősei is eltávoztak közülünk, én is az énekelt dallamok gyűjtésére helyeztem a hangsúlyt. Ebbe a kötetbe 74 dallamot válogattam. Éppen annyit, ahány évet Bársony Mihály élt. A legrégebbi gyűjtés 1973-ban, a legújabbak a kézirat lezárásának idején, 2015 augusztusában készültek. A dallamokat tematikus csoportokba rendeztem, hogy segítsem azok munkáját, akik népdalcsokrokat szeretnének összeállítani Tiszaalpár dalaiból. A daloskönyv legnagyobb csoportját a táncdallamok alkotják, amelyen belül igyekeztem táncrend-szerű sorrendet kialakítani. Az első három dallam régies férfitánc, oláhos. Azt követően lassú csárdások, majd friss csárdásnak is alkalmas énekek következnek. A daloskönyv összeállításánál két fontos szempontot tartottam szem előtt: lehetőleg valóban népdalok és ne műdalok kerüljenek a gyűjteménybe, illetve reprezentálják Bársony Mihály idejének a zenei életét. Ez a két szempont azonban óhatatlanul összeütközésbe kerül. Főleg a katonadalok esetében kellett kompromisszumot kötnöm, hiszen Bársony Mihály generációjának alapvető élménye volt a katonáskodás és a háború, ezért megengedhetőnek véltem műdalok közlését is. Egy-két műdal természetesen a táncdallamok között is megtalálható, amit viszont - remélhetőleg - bőven kárpótolnak a hallgatók, betyár- és pásztordalok között felbukkanó gyönyörű helyi dallamváltozatok. E gyűjtemény legnagyobb értékét - a sok, érdekes dallamváltozat mellett - a rengeteg népdalszöveg adja. Még a kötet szerkesztésének utolsó fázisában is állandóan érkeztek a jobbnál jobb szövegek, mégpedig - lássunk csodát, hogy hová fejlődnek a népzenekutatás módszerei -, elektronikus levelek formájában!

A daloskönyvet Bársony Mihály hangszereiről, szerszámairól készült fotók díszítik, amelyeket Németh Anna készített. A könyv grafikai tervezését Harcsa Tomaj végezte. A kottagrafikák Veres Zoltán munkáját dícsérik. Bízom benne, hogy az itt közölt dalokból visszaköszön az a rengeteg szeretet, amelyet én is kaptam Tiszaalpár minden lakójától gyűjtőútjaim során.

Hálás szívvel köszönök minden segítséget a Bársony Mihály Népdalkör összes tagjának!!!Külön köszönöm Horti Sándor népdalkörvezetőnek, hogy áldozatos munkával segíti e dallamok életben maradását, újratanulását. Mélységes tisztelettel emlékezem Bársony Mihály és felesége, Bársony Mihályné Vikor Róza Ottilia hozzám való jóságára, szeretetére.

Köszönöm a rengeteg dalt Barna Keskeny Piroskának, Csorba Jánosné Bakó Gizellának, Papp Imréné Iványi Máriának, Szóráth Jánosnak. És végül, de legelsősorban köszönök mindent Bársony Rózsának, aki méltó módon ápolja édesapja emlékét, és szüleitől kapott szeretetben, tisztességben tanítja a tiszaalpári gyermekeket.

Budapest, 2018 március
Szerényi Béla

Utoljára frissítve:csütörtök, 17 október 2019 17:21

Log in