Logo
Nyomtatás

Negyed század az Óbudai Népzenei Iskolában

Negyed század az Óbudai Népzenei Iskolában

A Negyed század az Óbudai Népzenei Iskolában ide kattintva letölthető.

2015 Karácsonyának ünnepnapjain igyekeztem írásba foglalni, miért is fontos számunkra a most megjelent könyv és CD. Valószínűleg mindannyiunkban megvan az az igény, sőt, kiolthatatlanul él a vágy, hogy hétköznapjaink egyformaságát ünnepi rítusok szakaszolják. Egy-egy ilyen ünnep alakalmával megerősödik összetartozás-élményünk családunkkal, barátainkkal, testünk-lelkünk egyaránt megújul. Ahogy a regős szöveg mondja: Kelj föl gazda, kelj föl, Isten szállt a há- zadra. Természetes tehát, és ebből az igényből fakad, hogy egy intézmény- nek is megvannak a maga ünnepei. Különösen egy olyan helynek, mint az Óbudai Népzenei Iskola, amelyben a kezdetektől szoros, családias együttműködés jött létre kollégák, növendékek, szülők között. Tudjuk persze, hogy a közösségépítés minden iskolában alapfeladat. De nálunk ez különösen fontos, hiszen zenei anyanyelvünk és a hozzátartozó kultúra nehezen adható át családi kötelékek nélkül! Nem véletlenül hirdetjük magunkról: A magyar zenei anyanyelv iskolája. A Népzeneoktatásért Alapítvány kiadványa, 2016 Szerkesztette: Grozdits Károly Tervezte: Kiss Barnabás Az utóbbi évek fotográfiáit Gyenes Tamás készítette, a régebbi képeket az iskola archívumából és a tanárok magángyűjteményéből válogattuk. ISBN 978 963 124 490 8 Nyomdai munkálatok: Nyomdai ötletek Kft. Felelős vezető: Jankovics Zoltán Az utóbbi negyed évszázadban ötévente rendszeresen megemlékeztünk egy számunkra igen fontos ünnepről: önálló intézménnyé válásunkról és „névnapunkról”. Huszonöt évvel ezelőtt ugyanis – amikor hazánkban rendszerváltás zajlott, és a rendkívül nehéz gazdasági körülmények között vergődő önkormányzatok egyre-másra szabadultak meg vagyontárgyaik- tól és minden olyan feladattól, amely nem kötelező jellegű – Óbuda-Bé- kásmegyer Önkormányzatának támogatásával az addig a III. kerületi Mó- kus utcai Állami Zeneiskola Népzenei Tagozataként működő intézmény teljes önállóságot szerzett Óbudai Népzenei Iskola néven. Az 1991–92- es tanévet tehát már önállóan, új névvel és új igazgatóval: Kobzos Kiss Tamással kezdhettük meg. Azóta is – mind a mai napig – az egyetlen, kizárólag népi hangszereket oktató intézményként működünk. Iskolánk ünnepnapjai között számon tartunk születésnapot és névnapot is. Születésnapunk a négy évtizeddel ezelőtti alapítás napja, amelyet azon- ban az ország összes olyan intézménye magáénak érezhet, ahol népzene- oktatás folyik. Annak előtte ugyanis egyáltalán nem létezett intézménye- sített népzeneoktatás Magyarországon! A Mókus utcai Zeneiskola Népzenei Tagozatának első tanárait, Till Bízunk abban, hogy e könyv és CD segítségével még több barátot és tá- mogatót találunk az Óbudai Népzenei Iskolának, amely első volt négy évtizeddel ezelőtt, egyetlen lett negyed évszázada, és egyediségét őrzi nap- jainkban is. Ottót, Béres Jánost, Béresné Szöllős Beatrixot, Jakab Mihályt és Csoóri Sándort tehát az ország összes népzenei műhelye alapítóként tisztelheti. Ezzel a könyvvel és CD-vel az Óbudai Népzenei Iskola huszonötödik neve napját, negyed évszázados önállóságát ünnepeljük. A jubileumi kiadvány szerkesztésének előkészítését és az ünnepség megszervezését több, mint egy esztendővel ezelőtt kezdte meg Kobzos Kiss Tamás igazgató úr. Szándéka az volt, hogy a nyugdíjba vonulása előtti néhány hónapot ezzel a munkával tölti, illetve átadja az iskola irányításával kapcsolatos teendőket a tanévre megbízott utódjának. Sajnos azonban el- képzelését már nem válthatta valóra, munkájának eredményét – e könyvet – már kézbe nem veheti, nem láthatja... Jubileumi kiadványunkban arra törekedtünk, hogy mindenki jelen legyen benne valamilyen formában, aki részese volt ennek a negyed évszázadnak. Szerettük volna, ha nem mi magunk mutatjuk be iskolánkat, hanem egy külső szemlélő. Ennek megvalósításában nagyszerű munkatársra talál- tunk Grozdits Károly személyében. Az ő elgondolása szerint állt össze a könyv struktúrája. Beszélgetések készültek jelenlegi tanári karunk né- hány tagjával, egy-két régebbi kollégával, volt növendékekkel, szülőkkel. Emellett önálló írások, visszaemlékezések is gazdagítják az anyagot. Fon- tosnak tartottuk, hogy ne csupán a múltat idézzük meg, hanem mutassuk be a jelent és vázoljuk föl jövőképünket is. A könyv képanyagának váloga- tásakor kifejezetten előtérbe helyeztük az újabb, aktualitással bíró fotókat. Éppen a fényképekkel szeretnénk érzékeltetni, hogy mennyire büszkék vagyunk új épületünkre, amelyet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata messzemenő támogatásának, Bús Balázs polgármester úr állhatatos mun- kájának és Kobzos Kiss Tamás kitartásának köszönhetünk! Huszonötödik névnapunkon hálatelt szívvel köszönjük meg mindenki- nek, aki segítette munkánkat! Büszkék vagyunk növendékeinkre, örömmel tölt el bennünket a szülők és volt növendékek állandó, kitüntető figyelme. Tanári karunk összetartá- sa, emberi és szakmai teljesítménye példaértékű. Budapesten, 2015 Karácsonyán, régi szokás szerint Szerényi Béla

Utoljára frissítve:csütörtök, 17 október 2019 17:25
Készült a Magart műhelyében.