Hírek

Kismuzsika

2019 május végén, a III. Népzeneoktatás Ünnepén mutattuk be az Óbudai Népzenei Iskola III. kerületi óvodai programjához kapcsolódó pedagógiai módszertani szakkönyvet és DVD mellékletet.

A “Kismuzsika” könyvet Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármesterének ajánlásával és Szerényi Béla intézményvezető bevezetőjével ajánljuk mindenki szíves figyelmébe!

Minden egészséges kisgyermek magában hordozza a harmonikus élet lehetőségét. Sokan nem is gondolnak arra, hogy milyen izgalmas feladat a bennük lévő fogékonyságok, képességek felismerése és kikutatása, ezért vannak ma is jó páran, akik „kisdedóvóként” tekintenek az óvodára, ahol vigyáznak a gyerekekre.

Az óvodapedagógusok természetesen hosszú ideje rendelkeznek azokkal az kompetenciákkal, melyek színes és szerteágazó szakmai munkát tesznek lehetővé; a rendelkezésre álló eszköztár azonban a különböző intézményekben lehet eltérő, s a hangsúlyok is máshová kerülhetnek. Óbudán 2015-től kezdve a népzenei nevelést állítottuk középpontba, mert úgy gondoljuk, hogy a nemzeti kötődés kialakulásának egyik meghatározó eleme a népzene és a néptánc. Amellett, hogy identitásképző erővel rendelkezik, kaput nyithat egyéb kulturális kincseink megismerésére. Kodály Zoltánnal együtt valljuk, hogy Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.

Szerényi Andrea és Cseke-Marosi Eszter által összeállított kiadvány nem csupán zenepedagógiai segédlet, de bizonyítéka is az elmúlt évek sikeres nevelői munkájának, mely az ünnepeinkhez és néphagyományainkhoz kötődő tematika mentén vezeti be a kicsiket a magyar népdalok és a néptánc páratlan és inspiráló világába.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Bevezető

2016-ban, Kobzos Kiss Tamás elképzelései alapján, Bús Balázs polgármester úr kezdeményezésére a III. kerület összes önkormányzati óvodájában élőzenés táncházi programot indítottunk az Óbudai Népzenei Iskola tanáraival, növendékeivel, szakképzett néptáncoktató óvodapedagógusok irányításával. A foglalkozások megkezdésének több évtizedes előzménye, lassan kikristályosodó pedagógiai módszertana volt, hiszen az Óbudai Népzenei Iskola - Magyarország legrégebbi népzeneoktatási intézménye - mindig is figyelmet fordított az óvodákkal való szoros együttműködésre. Intézményünk egyik meghatározó tanár egyénisége, Fábián Éva maga is óvónő, így természetes volt, hogy előképző csoportjainkban a gyermekjátékok, táncok és mesék alkották pedagógiai módszereink alapját.

Három évvel ezelőtt ez a munka – köszönhetően az Önkormányzat messzemenő támogatásának – napi rendszerességű, a tanév rendjébe illesztett, az óvodák nevelési feladataihoz igazodó programmá vált. Az éves munkaterv összeállítása, az óvodákkal való együttműködés koordinálása, a módszertan kidolgozása Szerényi Andrea néptáncoktató óvodapedagógusnak köszönhető. Az első esztendőben – embert próbáló feladatként – egyedül járta az óvodákat, az Óbudai Népzenei Iskola zenészeinek közreműködésével. A következő években már többen is bekapcsolódtak a munkába, többek között e kötet társszerzője, Cseke-Marosi Eszter is.

Az óvodai programnak – túlzás nélkül állíthatjuk – azonnal hatalmas sikere lett. Az alaposan megtervezett, kiváló pedagógiai módszertant, szakmai tartalmat felvonultató programot rendkívül élvezik az óvodások, és bizony népzenész tanárainknak és nagyobb növendékeinknek is fontos tanulási lehetőség ez. Óvodai programunk egyik legizgalmasabb eredményének tekintjük, hogy a kerület óvodapedagógusai kifejezetten kértek bennünket szakmai továbbképzések megtartására! Ennek megfelelően az éves munkatervbe négy továbbképző napot is illesztettünk; ahol a játékfűzéseket, táncmotívumokat, évköri ünnepek szokásrendjét megtanulhatják a kollégák. Úgy érezzük, ezzel elértük a legfontosabb célunkat: szakmai tudásunkat megosztva, a kerület óvodásainak mindennapjaiba visszahozhatjuk anyanyelvű kultúránk elemeit.

Kiadványunk képanyagának egy része az Óbudai Népzenei Iskola és a harmadik kerületben működő óvodai program mindennapjait örökíti meg. Az ünnepi szokásokhoz kapcsolódó fotók jórészét azonban olyan iskoláktól kaptuk, ahol az anyanyelvű kultúra művelése a mindennapok természetes rendjéhez tartozik. Ezen intézmények tevékenysége, pedagógiai munkája mindannyiunk számára példamutató lehet! Köszönjük tehát a keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint a BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája ezirányú segítségét!

Számunkra egyértelmű dolognak tűnik, de sok helyen újra és újra el kell ismételni: zenei anyanyelvünk működési rendjét, életben maradását a közösségek biztosítják. Minden olyan alkalom, ahol valódi és együttműködő közösséget építünk, ezt a célt szolgálja. Ennek a folyamatnak a végeredménye pedig nem más, mint a lelkében és testében egészséges; nyitott és érdeklődő ember.

Kodály Zoltán szavaival: „A népdal nemcsak művészi remek, hanem emlékeztető egy-egy nemzet gyermekkorára. Boldog az a nemzet, mely nem felejtette el önnön gyermekkorát. És jaj annak a nemzetnek, amelyik elfelejtette!”

Kelt Budapesten, 2018. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján

Szerényi Béla, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója

Tovább a kategóriában: Virágvölgyi kiadványok »
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Log in